• Vietējo ražošanas rūpnīcu radītā negatīvā ietekme uz vidi turpina mazināties, lai gan kopējais pārdošanas apjoms palielinās.
• Kia vietējās rūpnīcas nodrošina 46% no kopējā ražošanas apjoma.
• CO2 emisiju samazinājums uz vienu automobili, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 4,7%.
• Vidējais ūdens patēriņš rūpnīcās gada laikā samazināts par 6%.
• Pēdējās desmitgades laikā rūpnīcu atkritumi samazināti par 26,9%

Kia Motors ar lepnumu paziņo, ka 2013.gadā automašīnu ražošana bijusi vēl zaļāka un ilgtspējīgāka kā jebkad iepriekš zīmola pastāvēšanas laikā, lai gan ražošanas un pārdošanas apjomi pieauguši.

Zīmīgi, ka Kia zīmola kopējais pārdošanas apjoms 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 1,4%, sasniedzot 2 746 643 realizētās vienības, savukārt uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības apņemšanās rezultātā kopējais videi nodarītais kaitējums ir samazinājies.

Zīmola trīs lielākajās rūpnīcās Korejā – Hwasung, Sohari un Gwangju – īpaša uzmanība pievērsta atkritumu otrreizējai pārstrādei, darbinieku iesaistes veicināšanai dažādās iniciatīvās, kopējā atkritumu apjoma samazināšanai un ūdens patēriņa ierobežošanai. 2013.gadā šajās rūpnīcās saražotas 1,31 miljoni automašīnas, kas veido 46% no kopējā Kia Motors saražoto vienību skaita, kā arī 1,26 miljoni dzinēji.

CO2 emisiju samazinājums ražošanas procesā – 4,7% uz vienību
2013.gadā Kia savās Korejas rūpnīcās palielināja ražošanas kapacitāti par 12 947 vienībām, tomēr tas nebija šķērslis, lai samazinātu CO2 emisiju uz katru saražoto vienību par 4,7% jeb 29,4 kg. Kopējais emisijas apjoma samazinājums gada laikā ir 30 507 tonnas. Salīdzinoši var minēt, ka 2013.gadā panāktais CO2 samazinājums ir pasargājis 30,44 miljonus priežu, kam šis piesārņojums būtu jāneitralizē.

Kopējais enerģijas patēriņš samazināts par 3,7% jeb 618 teradžouliem līdz 15 930 teradžouliem: kopējais samazinājums uz vienu saražoto automobili ir 596 megadžouli. Tas panākts, likvidējot nelietderīgo aprīkojumu un iekārtas visās ražošanas rūpnīcās ar mērķi samazināt kopējo emisiju.

Vienlaikus Kia paziņojis par saviem nodomiem iegūt ISO 50001 sertifikātus visās savās rūpnīcās pasaulē. ISO 50001, kas ieviests 2011.gadā, ir starptautisks korporatīvās enerģijas saglabāšanas plānošanas un ieviešanas standarts. Kia Gwangju rūpnīcai ISO 50001 sertifikāts tika piešķirts 2012.gadā, un tuvākajā laikā plānots šo sertifikāciju nokārtot arī Sohari un Hwasung rūpnīcās, kā arī ražošanas vietās citur pasaulē.

Samazinās ūdens patēriņš
Ūdens patēriņa samazināšana ir Kia Motors prioritāte, jo Koreja tiek klasificēta kā valsts, kurā potenciāli ir iespējams ūdens resursu trūkums.

2013.gadā Kia Motors kopējo ūdens patēriņu Hwasung, Sohari un Gwangju rūpnīcās samazināja no 6,17 miljoniem m3 par 305 000 m3 jeb 6%. Kopš 2003.gada ūdens patēriņa apjoms samazināts par 30%.

Šis ietaupījums panākts, pateicoties nepārtrauktām investīcijām un tehnoloģiju uzlabojumiem, ieskaitot iniciatīvas ar mērķi palielināt no tvaika atgrieztā ūdens daudzumu ražošanas procesā. Arī darbinieki visās rūpnīcās tiek izglītoti ar mērķi domāt par savu ieradumu maiņu ikdienā, taupot ūdens resursus gan darbā, gan mājās.

Rūpnīcas atkritumi 10 gadu laikā samazinājušies par 26,9%
2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, atkritumu apjoms samazinājies par 3,6% jeb 8 399 tonnām – ietaupījums uz katru Korejā saražoto Kia modeli ir 4,6% jeb 8 kg atkritumu. Desmitgades laikā kopējais atkritumu apjoms samazinājies par 26,9%.

2013.gadā radīto atkritumu apjoms sasniedza 221 937 tonnas, no kurām 93,3% tika nodoti otrreizējai pārstrādei (ieskaitot 10 381 tērauda, nodrošinot tērauda pārstrādes ikgadējo pieaugumu par 5% jeb attiecīgi 494 tonnām). Rezultāts panākts, pateicoties tikko ieviestajām atkritumu vadības sistēmām, kas palīdz identificēt jaunas atkritumu pārstrādes iespējas.

Tie materiāli, kas netiek atkārtoti izmantoti vai pārstrādāti, tiek aprakti vai sadedzināti, līdz ar to virszemes atkritumu apjoms veido tikai 1% no kopējā atkritumu apjoma. Savukārt Sohari rūpnīcas, kuras ražošanas kapacitāte ir 340 000 automašīnas gadā, radītie virszemes atkritumi ir līdzvērtīgi nullei jau kopš 2008.gada.

Lai arī turpmāk samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, Kia Motors ražošanas procesā ir apņēmies ieviest dažādas inovācijas un uzlabotas tehnoloģijas. Uzņēmuma līdz šim īstenotās iniciatīvas, ieskaitot alternatīvo dzinēja tehnoloģiju komercializāciju un videi draudzīgo materiāli izmantošanu automašīnās, ļoti atzinīgi novērtējis arī Interbrand – pasaules vadošais zīmola konsultāciju uzņēmums, kurš 2013.gada starptautiskajā zaļāko zīmolu topā Kia ierindojis 37.vietā.